Lesson 1 of 0
In Progress

Moodul 2: Kaamera Seadistamine

Rain 14.12.2023
  • Tund 1: Kaamera menüüde navigeerimine
  • Tund 2: Särituse seadistamine