Meediale

Eriteade ERR-ile ja Eesti Päevalehele!

Austatud ERR ja Eesti Päevaleht (ajakirjanik Joosep Tiks) meie kodulehel ei jagata lubadusi ja garantiisid.

Kodulehel räägitakse inimese arenguvõimalustest, sellest mida on tehtud ning saavutatud.kuhu on võimalik välja jõuda.